amp template

AJZU Jazyková škola

Vaša cesta k angličtine ...

Kurzy dospelí

Kurz šitý na mieru podľa požiadaviek študenta. Výučba prebieha individuálne alebo v malých skupinkách. Snažíme sa nie len o jazykový rozvoj ale aj o odovzdanie kultúrnych znalostí získaných rokmi praxe a pobytov v anglicky hovoriacich krajinách

Kurzy deti

Deťom chceme angličtinu predstaviť v tom najlepšom možnom svetle. Samé pochopia, že jazyková znalosť im pootvorí dvere v mnohých situáciách a vyrieši mnoho problémov. Schopnosť pracovať s informáciami aj v cudzom jazyku, to je budúcnosť našich detí

Business English

Príprava na prezentácie, telefonovanie, pracovné pohovory je len malá časť toho, čo v obchodnej angličtine ponúkame. Hodiny s nami vám zdvihnú jazykové sebavedomie a anglický jazyk už v práci nebude viac strašiakom

Jazykové preklady

Jazykové preklady z/do anglického jazyka. Ponúkame preklady z viacerích oblastí.

PREČO AJZU Jazyková škola?

Keby sme mali v ponuke lievik na naliatie vedomostí, určite by sme ho použili :).
Kedže podobná vec neexistuje, rozhodli sme sa využívať naše vzdelanie a skúsenosti a vyriešiť váš jazykový "problém" iným spôsobom. Cesta štúdia jazykov ja síce dlhšia ale určite zaujímavá a rôznorodá. Budeme radi, ak nám dovolíte sa stať vašími sprievodcami na ceste jazykov ...

Ako začať?

Je to jednoduché. Vy nás kontaktujete emailom alebo telefonicky a my vás pozveme na šálku kávy alebo čaju a popri tom si napíšete vstupný test. Po vyhodnotení sa dohodneme ako postupovať aby ste napredovali. That´s it :).

O nás

Sme jazyková škola založená v roku 2009, ktorá poskytuje kurzy anglického jazyka pre širokú verejnosť a firmy.

Kurzy prebiehajú v centre Novej Bane a sú vedené kvalifikovanými lektormi s vysokoškolským vzdelaním a niekoľkoročnou praxou. Pri výučbe kombinujeme viacero vyučovacích metód (napr. Callanova metóda) a pre nás aj našich študentov je kľúčový individuálny prístup, ktorý zaručuje vysokú efektivity vyučovacieho procesu.

Celá výuka jazykov je postavená na presvedčení, že cudzí jazyk sa je možné naučiť v každom veku a v akomkoľvek povolaní.


Prečo študovať práve u nás?

• Vyučovanie pomocou moderných učebných materiálov a metód
• Pre každú vekovú skupinu jedinečný prístup  
• Dôraz kladený na konverzáciu
• Popri práci zábava (hry, súťaže…)
• Možnosť vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu
• Možnosť úhrady ceny kurzu aj na splátky

Kurzy dospelí

Ste ambiciózny človek s obrovským potenciálom a k dosiahnutiu vášho cieľa vám chýba už len jedna vec – perfektná znalosť angličtiny. Ste na správnom mieste. V našej jazykovej škole si môžete vybrať zo širokej ponuky kurzov.

AJZU jazyková škola ponúka kurzy všeobecnej angličtiny všetkých úrovní pre študentov v každom veku. V ponuke sú skupinové a individuálne kurzy, ktoré sa stále snažíme ušiť na mieru naším študentom. Základom celej výučby je profesionálny prístup lektora a komunikácia študent – lektor. Vy nám poviete vaše požiadavky a mi urobíme všetko preto, aby ste odišli spokojný so znalosťou angličtiny.

Kurzy deti

Angličtina je celosvetovým jazykom, ktorým hovorí viac ako 1 miliarda ľudí. V mnohých krajinách sa angličtina vyučuje už od útleho detstva a prirodzene sa stáva nie cudzím ale druhým jazykom (second language) pre dieťa. A práve tento fakt nás motivuje k zostaveniu učebného programu pre deti vo veku od 3 mesiacov až 14 rokov. Dieťa si musí k jazyku vypracovať pozitívny vzťah a preto sa snažíme osloviť študentov množstvom zábavných a zaujímavých aktivít. Množstvo autentických materiálov, videí a filmov napomáha do životov detí priniesť skutočnú angličtinu. Jazyk, ktorý študent neskôr využije pri štúdiu, hľadaní práce v zahraničí ale aj na Slovensku.
Lektori sa snažia žiaka motivovať a počas hodín ho vystavujú do situácií, kde musí sám robiť rozhodnutia a tak pozitívne formujú nie len jeho jazykové zručnosti ale aj osobnosť. Študent bude sám motivovaný kurzy navštevovať a to s určitosťou zefektívni vyučovací proces. Všetky študijné metódy a výsledky budú konzultované s rodičmi, ktorý budú mať úplný prehľad o štúdiu svojich detí.

Business English

Okrem všeobecnej angličtiny ponúkame kurzy obchodnej angličtiny. Keďže všetci lektori majú skúsenosť zo zahraničia, a hlavne kultúrnu znalosť, nie je pre nich problém nadizajnovať a viesť kurz tak, aby dosiahnutý výsledok zodpovedal očakávania klienta, ale zároveň svojou aktuálnosťou vystihoval realitu v obchodnej praxi.
Kurzy obchodnej angličtiny sú špecifické, a preto výber učebných pomôcok a literatúry ako aj selekcia autentických materiálov nasleduje po vzájomnom stretnutí klienta s lektorom. Sám klient si môže nastaviť intenzitu, čas a trvanie kurzov.
V prípade záujmu klienta je možné asistovať pri výbere kurzov v zahraničí, kde môže študent participovať či už v jazykových ale aj odborných kurzoch.

Jazykové preklady

Ponúkame jazykové preklady zo slovenského jazyka do anglického  jazyka a naopak z nasledujúcich oblastí:

Texty všeobecného zamerania

Odborné texty z oblastí:
cestovného ruchu
techniky
práva
ekonomiky

Cena jazykových prekladov je závislá na jazyku a náročnosti textu. Na základe bližších informácií o požadovanom preklade Vám radi ponúkneme jednotkovú cenu (tzn. cenu za jednu normostranu (1800 znakov vrátane medzier), jedno slovo, prípadne inú jednotku podľa Vašej potreby) alebo celkovú cenu za Váš preklad.

Kontakt

+421 915 887 995

info@ajzu.sk

AJZU Jazyková škola
A.Kmeťa 12,
968 01 Nová Baňa
IČO: 44566158
DIČ: 1075581738
Bankove spojenie:
SK22 7500 0000 0040 2789 9042 
Platba za kurz pred nástupom do kurzu.
Hodinu poprosíme zrušiť v predstihu 24 hod, inak je účtovaná plná suma.
Ďakujeme.